Hå-Ji Skylt AB

Reklamfabriken

Blindskriftsskyltar

Kraven är tydliga på genomtänkt skyltning för blinda, synsvaga och seende. Vi vet hur du gör det rätt enligt gällande lagstiftning.

Bildexempel