Hå-Ji Skylt AB

Reklamfabriken

Profil 1 - Neon

Plåtunderlag i aluminiumplåt med plan front och utanpåliggande kontur- eller centrumrör.