Hå-Ji Skylt AB

Reklamfabriken

Profil 4-5 Neon eller Led

Plan front i 3 mm akrylplast som fasthålles av en metallist. Särskilt lämplig vid större bokstavshöjd. Belysningen invändigt monterad i lämpligt antal neonrör. P5 som P4 men plastfronten fasthålles med specialprofil i plast.